Decor en spiegel

Aan zijn lot overgelaten neemt het bouwsel de tijd, gaat zijn eigen verbinding aan met de ruimte.

Decor voor ons leven, spiegel van ons bestaan.