Not An Argument

Frank Oude Weernink zegt over zichzelf: 'In mijn composities, die in principe non-figuratief zijn, speelt dikwijls een dualiteit van doelbewuste ordening en het vrije gebaar. Het zijn eigenschappen die ik beide in me heb. Ze strijden niet om voorrang, maar ze werken op elkaar in tot er een evenwicht ontstaat dat compositorisch klopt en tegelijk open is voor verschillende interpretaties.

Materiaal, kleur, formaat, schildergebaar, alles werkt mee. Ik probeer ruimte te scheppen, een schilderkunstige, atmosferische ruimte die tegelijkertijd ruimte voor de verbeelding is.

Op 2 en 3 februari 2019 exposeerde Frank Oude Weernink zijn schilderijen in Galerie Metruudsmit. Dit evenement in het eerste februari-weekeinde markeerde de start van het project Not An Argument, dat Oude Weernink en Ruud Smit samen ondernemen.

De schilder en de fotograaf

Not An Argument is een zoektocht. Het oog van de schilder en dat van de fotograaf gaan een artistieke battle aan. Smit en Oude Weernink laten zich inspireren door elkaars werk en gebruiken die inspiratie als bron voor het creëren van nieuwe kunst.

Gaandeweg ontstaat zo een verzameling nieuwe kunstwerken die verschillen toont, maar tegelijk een eenheid vormt. De karakters van de kunstenaars worden er in weerspiegeld.

De schilder Oude Weernink en de fotograaf Smit hebben grote waardering voor elkaars werk. Door op deze manier samen te werken willen de twee onderzoeken ontdekken waar de artistieke confrontatie toe leidt, zowel voor hun kunst als voor hen persoonlijk.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *