Toewijding

Deze serie heb ik voorlopig afgesloten.

Mijn inspiratie ligt bij Pieter Saenredam, de grootmeester van het perspectief.

Zoekend naar perspectief zag ik hoe licht speelt met de gotische bouwvolumes.

De bouwmeesters wisten wat ze deden.